Algemene voorwaarden

FIDsupport werkt volgens de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.